ประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว ลาวใต้

 การตักบาตรข้าวเหนียว

ซึ่งโดยปกติแล้วนิยมใส่บาตรด้วยข้าวเหนียวเพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อถึงเวลาฉัน ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายที่วัด เรียกว่า “ถวายจังหัน” โดยเวลาใส่บาตรจะนั่งคุกเข่าและผู้หญิงต้องนุ่งซิ่น ส่วนผู้ชายนุ่งกางเกงขายาว และมีผ้าพาดไหล่ไว้สำหรับเป็นผ้ากราบพระเหมือนกันการตื่นแต่เช้าเพื่อมาตักบาตรข้าวเหนียวเป็นกิจกรรม ที่นักท่องเที่ยวชาวไทย(พุทธ) นิยมกันมาก โดยเฉพาะการตักบาตรด้วยข้าวเหนียวที่ไม่ค่อยได้ทำกันนักในเมืองไทย เห็นจะมีก็ที่เชียงคานที่จะมีประเพณีคล้ายคลึงกันในจุดนี้ ตักบาตรข้าวเหนียว สำหรับคนลาวนั้นการตักบาตรเป็นวัฒนธรรมที่ต้องให้ความเคารพอย่างมาก ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ช่วงเช้าแบบนี้จะมีประชาชนออกมาใส่บาตรกันมาก และพระสงฆ์ก็จะเยอะมากเช่นกันเดินมาเป็นแถวยาวๆครับ เป็นระเบียบสวยงามมาก ใครสนใจใส่บาตรแนะนำว่าควรหาซื้อมาล่วงหน้า ก่อนมาที่จุดนี้ เพื่อให้การตักบาตรเรียบร้อยสวยงาม และเพื่อให้การทำกิจกรรมนี้เป็นไปโดยสำรวมและถูกต้อง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบสำหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรในตอนเช้า 

ถึงแม้ประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียวในหลวงพระบาง จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี แต่หากผู้มาเยือนไม่เข้าใจหรือขาดความรับผิดชอบ อีกไม่นาน ประเพณีอันดีงามเช่นนี้ก็คงจะสูญหาย หรือไม่ก็อาจจะแปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์อันเชี่ยวกราก ดังที่หลายๆ ประเทศได้เจอมาแล้วในอดีต ฉะนั้น เพื่อให้ประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียวดำรงอยู่คู่หลวงพระบางสืบไป นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจึงควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ระหว่างใส่บาตรควรอยู่ในอาการสงบและสำรวมกิริยามารยาท
2. ทางที่ดีควรเตรียมข้าวเหนียวด้วยตนเอง ซื้อจากตลาดเช้าหรือใช้บริการตามที่พัก หรือบริษัททัวร์ และเพื่อรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้ ห้ามใส่ขนมหรือสิ่งอื่นลงไปในบาตรโดยเด็ดขาด (เว้นแต่ใส่ข้าวเหนียวเท่านั้น)
3. เวลาใส่บาตรควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสุภาพและมิดชิด โดยเฉพาะผู้หญิงไม่ควรใส่เสื้อแขนกุดคอลึก กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสั้น การแต่งกายที่เหมาะสมคือ ผู้หญิงจะต้องนุ่งซิ่นและมีผ้าแพหรือสไบพาดไหล่ ส่วนผู้ชายก็ต้องนุ่งกางเกงขายาวและมีผ้าสไบพาดไหล่เช่นกัน
4. ขณะใส่บาตรห้ามถูกเนื้อต้องตัวพระสงฆ์อย่างเด็ดขาด
5. หากไม่ใส่บาตรควรทิ้งระยะให้ห่างพอสมควร เพื่อจะได้ไม่กีดขวางพระสงฆ์และผู้ใส่บาตร
6. ไม่ควรอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าพระสงฆ์ และต้องถอดรองเท้าเวลาใส่บาตร (แม้แต่การนั่งรถบัสขนาดใหญ่เข้ามาในเขตมรดกโลก ชาวลาวก็ถือว่าเป็นเรื่องไม่สมควร)
7. ระหว่างถ่ายภาพห้ามใช้แสงแฟลชเด็ดขาด เพราะนอกจากจะรบกวนชาวบ้านและพระสงฆ์แล้ว ยังเป็นการเสียมารยาทอีกด้วย ที่สำคัญไม่ควรเข้าไปถ่ายภาพในระยะใกล้จนเกินไป

 ตักบาตรข้าวเหนียวลาวใต้

บรรยากาศตักบาตรข้าวเหนียวลาวใต้