น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝดกลางหุบเขาลึก

  น้ำตกตาดฟาน  (Tad Fane ) น้ำตกคู่แฝดกลางหุบเขาลึก ลาวใต้

น้ำตกตาดฟาน แห่งนี้เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในแขวงจำปาสักเลยก็ว่าได้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า น้ำตกดงหัวสาว (ซึ่งคำว่า ฟาน แปลว่า เก้ง)  จุดเด่นอยู่ตรงสายน้ำ สายนี่แหละครับ ที่ไหลลงจากหน้าผาสูงราว 120 เมตร โดยสายน้ำทางซ้ายมือไหลมาจากห้วยผักกูด และทางขวามือเป็นสายน้ำที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติดงหัวสาว
สำหรับการเข้าไปชมน้ำตกนั้น จุดชมวิวจะตั้งอยู่คนละฟากหุบเขากับตัวน้ำตกครับ ซึ่งจะอยู่ในระดับความสูงที่เท่าๆ กัน จากตรงนี้เราสามารถชมวิวมองน้ำตกในมุมสูงได้อย่างชัดเจนเลย สำหรับที่นี่ในยามเช้ายังเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกต่างหาก