สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เมนูหลัก
<

เที่ยวมาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ เกาะลังกาวี

 

เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวร์ลาลัมเปอร์-ลังกาวี

เก็นติ้งไอแลนด์เมืองแห่งแสง สี เสียง เมืองที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก
กัวลาลัมเปอร์เมืองใหม่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ
ลังกาวี มนต์ขลังที่ไม่มีวันลืม

โปรแกรม ทัวร์มาเลเซีย ไปเครื่องกลับรถ 4 วัน 3 คืน

วันแรก สนามบิน LCCT กัวร์ลาลัมเปอร์-เก็นติ้งไฮแลนด์

09.00  น.      คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางโยสายการบินแอร์เอเซีย

12.55 น.   คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติ LCCT กัวร์ลาลัมเปอร์ มาเลเซีย นำคณะขึ้นรถปรับอากาศพร้อมฟังคำบรรยายจากมัคคุเทศก์

13.30 น.   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(1) หลังจากนั้นนำท่านขึ้นสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ด้วยกระเช้าลอยฟ้า SKY WAY ซึ่งเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่มีความทันสมัยด้านเทคโนโลยี่ สะดวก ปลอดภัยและมีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที่ จากสถานีถึงโรงแรม ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ยาวที่สุดในเอเซีย เก็นติ้งเป็นเมืองที่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ท่านจะได้สัมผัสกับปุยเมฆหมอกที่มีความหนาทึบและอากาศที่บริสุทธิ์(โปรดนำ เสือกันหนาวติดตัวไปด้วย) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก First World Hotel

19.30 น.   รับประทานอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม(2) หลังอาหารนำท่านเข้าชมนครแห่งความบันเทิงซึ่งพรั่งพร้อมไดด้วย ร้านค้า ภัตตาคาร ร้านกาแฟ เครื่องเล่น และอีกนานาบริการ ชมบ่อนคาซิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย(อิสระ)ให้คณะได้ท่องเที่ยว ที่ "เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า" เพลิดเพลินกับดิสโก้ คาราโอเกะ สวนสนุก Theme Park ฯลฯ หรือเลือกเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคนานาชนิด อาทิ บัคคาร่า,แบล็คแจ็ค,รูเล็ต,สล๊อดแมชชีน นับพันตู้ฯลฯ บริการตลอด 24 ชม. (บนเก็นติ้งไฮแลนด์อุณหภูมิ 14-22 องศาเซลเซียส ในคาสิโน สภาพบุรุษและสุภาพสตรีต้องแต่งตัวสุภาพ เสื้อคอปก กางเกงขายาวไม่นุ่งสั้น สวมรองเท้าหุ้มส้น เด็กอายุตำ่กว่า 21 ปี ห้ามเข้า)ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้นขนาดยักษ์ของเทพีแห่งเสรีภาพและออสการ์ เสมือนคุณได้ไปเยือน ณ สถานที่นั้นจริงๆ เชิญสัมัสกับทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวที่เฟิสท์เวิลด์พลาซ่า ณ เก็นติ้งซิตี้

วันที่สอง เก็นติ้งไฮแลนด์-กัวร์ลาลัมเปอร์

06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า(3) อิสระกับการเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าสายลม สายหมอกแสงแดดอ่อนๆยามเช้า นำคณะออกเดินทางสู่กรุงกัวร์ลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย

10.00 น.  นำคณะเที่ยวชมกรุงกัวร์ลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย "นครที่ห้อมล้อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดที่สวยงามตระการตา ชมจตุรัสเมอร์เดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวร์ลาลัมเปอร์ ชมเสาธงที่มีความสูงที่สุดในโลก 100 ม. ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด ชมพระราชวังแห่งชาติ มีพลทหารม้าพลทหารราบประจำพระองค์ เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกชมเมืองชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ชมตึกรัฐสภา มัสยึดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่ KL Tower ที่มีความสูง 421 เมตร ตึกแฝดหรือตึกปิโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร

12.00 น.   รับประทานอาหารเที่ยงณ ภัตตาคาร (4) หลังอาหารนำท่านเข้าสู่เมืองใหม่ ปุตราจาย่า เป็นนครที่มีความทันสมัยและก้าวหน้า ชม มัสยึดปุตรา มีโดมสีชมพู ที่ก่อสร้างด้วยหินแกรนิตสีกุหลาบทั้งมัสยิดสีสวยยิ่งนัก เก็บภาพแห่งความประทับใจ แล้วออกเดินทางสู่ถ้ำวัด บาตู หรือที่คนไทยเรียกว่าวัดแขก ซึ่งเป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู พร้อมกับตำนานเรื่องเล่าและความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดู สร้างขึ้นเพื่อถวายอุทิแด่พระขันกุมาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ย่านสุไหงวัน มีสินค้าพื้นเมือง และสินค้าราคาถูก มากมายตามอัทธยาศัย

19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(5) เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่สาม กัวร์ลาลัมเปอร์-ท่าเรือกัวร์ลาเปอร์ลิส-ลังกาวี

06.00 น.     อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร(6) ออกเดินทางสู่ท่าเรือกัวร์ลาเปอร์ลิส

12.00 น.     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(7)

15.00 น.   เดินทางถึงท่าเรือกัวร์ลาเปอร์ลิส ลงเรือเดินทางสู่เกาะลังกาวี เข้านมัสการสุสาร พระนางมัสสุรีย์ หรือพระนางเลือดขาว ผู้ที่สาบแช่งเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วโครต พร้อมประวัติและเรื่องเล่ามากมาย เก็บภาพแห่งความประทับใจ จากนั้นช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ตลาดกั้ว เพลิดเพลินกับสินค้านานาชนิด อาทิ เช่น เหล้า บุหรี่ เครื่องสำอาง น้ำหอม ขนมช็อกโกแล็ต กระเป๋า เครื่องครัว ฯลฯ

18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (9) เข้าสู่ที่พัก Bella Vista Hotel พักผ่อนตามอัทธยาศัย

วันที่สี่  ลังกาวีซิติ้ทัวร์-ท่าเรือตำมะลัง

06.00 น. อรุณสวัสดิตอนเช้า รับประทานอาหาร (10) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร สามารถชมทัศนียภาพบนยอดภูเขา Mat cincang ที่สูงที่สุด ของเกาะลังกาวี ท่านสามารถมองเห็นเกาะตลุเตาของฝั่งไทยได้อย่างชัดเจน จากนั้นเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมของที่ระลึกจากนานาอารยะประเทศที่มอบให้เนื่องในโอกา ศต่างๆ ได้ถูกรวบรวมเก็บรักษาและจัดแสดงไว้อย่างสวยงามรวมทั้งเรืออนันตนาคราชจาก ประเทศไทย

12.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (10) จากนั้นนำท่านเข้าชมสัตว์น้ำที่ Under World ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์น้ำชนิดใหม่ เช่น ปลาปิรันย่า นกเพนกวิน งูอนาคอนด้า นกฟลาเมงโก้ และปลาทะเลนานาชนิด เสมือนท่านอยู่ในโลกใต้น้ำ ซึ่งรวบรวมสัตว์น้ำหลากชนิดไว้ จากนั้นนำท่านเข้าช้อปปิ้งสินค้านานาชนิด อาทิ เหล้า บุหรี เครื่องยาจีน น้ำหอม รังนก ฯลฯ ในห้าง Zon Shopping Paradise เสร็จแล้วนำท่านสู่ท่าเรือกั๊วะ ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทาง และตรวจคนเข้าเมือง เดินทางกลับสู่ท่าเรือตำมะลัง

18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น (11) ออกเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจจากทีมงาน

 

หมายเหตุ     เวลาและสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของเวลาโดยทางบริษัทจะ คำนึงถึงๆผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการหรือถูกปฏิเสธ การเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม  ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณีเมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือ ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอม รับเงื่อนไขของบริษัทที่ได้ระบุไว้ 

ที่ควรเตรียมไป - สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, ร่ม, รองเท้าสวมใส่สบาย, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค รวมทั้งคนรู้ใจ

อัตราค่าบริการ  หรือกรุณาติดต่อสอบถาม คุณอุ้ม 084-5135577,น้องหมูน้อย 087-8706510

 

อัตรานี้รวม

-ค่าที่พัก 3 คืน พักห้องละ 2 ท่าน    -รถบัสนำเที่ยวปรับอากาศ    -ค่าอาหารจำนวน 11 มื้อ

-ค่าประกันการเดินทางท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ 

-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพนักงานบริการนำเที่ยว

-บริการน้ำดื่ม,น้ำอัดลม,อาหารว่าง,ผ้าเย็น,ยาปฐมพยบาล และหมวกอุ้มรักทัวร์

อัตรานี้ไม่รวม

-SERCHARGE หรือเดินทางตรงกับวันหยุดของเทศกาลมาเลเซียและสิงคโปร์

-ค่าเข้าชมและค่าเครื่องเล่นบนเก็นติ้ง  -ค่า SERCHARGE ในที่พักบนเก็นติ้งกรณีที่พักตรงกับคืนวันหยุดเสาร์อาทิตย์

-ค่าบริการเสริมพิเศษ วงดนตรี,คาราโอเกะ,วีดีโอ

-ค่าVAT ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน

-ค่าใช้จ่ายที่ไใม่ได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่ามินิบาร์

-ค่าทิปพนักงาน ไกด์ พนังานขับรถ เป็นน้ำใ

เอกสารที่ต้องใช้    พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานคงเหลือมากกว่า  6 เดือน แฟกซ์หน้าพาสปอร์ต(ที่มีรูป) 

เงินมัดจำล่วงหน้า 20% โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4 

นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง (อุ้ม)

Tel. 084-513-5577,087-8706510,Fax 045-476199

476 ม. 13 ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย กรุ๊ปส่วนตัว

วิธีการจองทัวร์ เ ที่ยวมาเลเซีย กรอกรายละเอียดในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำทัวร์ สำหรับรถตู้ เพียงกรุ๊ปละ 5,000 บาท สำหรับรถโค้ช มัดจำ 10,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ และหลักฐานการโอนเงิน ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

วิธีการจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย แบบจอยกรุ๊ป

วิธี การจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย แบบ จอยกรุ๊ป กรอกรายละเอียดต่างๆในใบจองทัวร์ พร้อมโอนเงินมัดจำ ท่านละ 1,000 บาท ส่งกลับมายังบริษัท มีใบจองทัวร์ หลักฐานการโอนเงิน และชำระเงินส่วนที่เหลือในวันเดินทาง ทางบริษัทจะมีใบคอนเฟิร์มตอบกลับให้

ส่งหลักฐานการโอนเงินและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th

คำแนะนำในการจอง ทัวร์มาเลเซีย

ใน การจอง ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เขมร ควรจองก่อนการเดินทางแต่เนินๆ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะพลาดโอกาส เพราะโรงแรมที่พักในดีๆ ในกัมพูชา มีน้อยและเต็มเร็วมาก เพื่อความแน่นอนแนะนำให้จองทัวร์ล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือนเพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานของนักท่องเที่ยว

การจองทัวร์ เที่ยวมาเลเซีย และการโอนเงินมัดจำ 

รายละเอียดในการโอนเงิน เพื่อความสะดวกของลูกค้า ทางบริษัททำการเปิดบัญชีไว้ 3 ธนาคารด้วยกัน

ชื่อบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

*ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาช่องเม็ก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

*ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

*ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0 

เตรียมเดินทาง ใช้ หนังสือเดินทาง(PASS PORT)ที่มีอายุการใช้งานเหลือก่อนเดินทาง 6 เดือน ส่งก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็น กรุ๊ปเล็กอาจส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีรูปมาก่อนก็ได้ ฉบับจริงถือไปในวันเดินทาง)แล้วส่งหลักฐานการโอนและใบจองทัวร์มาที่ แฟ็กซ์ 045-476199 หรือ Email:aumlucktour@hotmail.co.th
ส่วนที่เหลือชำระวันเดินทาง

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

โปรแกรมอื่นๆ

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ (1481) เที่ยวมาเลเซียทัวร์มาเลเซีย (1785) เที่ยวสิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล (2108)