สมาชิกเข้าสู่ระบบ

User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

เมนูหลัก
<

ร่วมสักการะ3ใน5สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าโดยเมียนม่าแอร์ไลน์ 8M

เมนูกุ้งมังกรตัวใหญ่-เป็ดปักกิ่ง-กุ้งแม่น้ำ-โชว์นาฏศิลป์พม่า

เจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุอินทร์แขวน - พระธาตุมุเตา
สัมผัสอารยะธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากองเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เจดีย์ชเวมอดอร์พระมหาเจดีย์จมูกร้อน อัศจรรย์พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่หนึ่ง  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-สิเรียม

09.00 น.พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออก ชั้น4เคาท์เตอร์Mประตู5สายการบินเมียนม่าร์แอร์ไลน์(เที่ยวบินที่8M336) ทีมงานอุ้มรัก คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าและเอกสารการเดินทางให้แก่ท่าน

10.40 น.ออกเดินทางสู่ย่างกุ้งโดยเที่ยงบินแอร์เอเซียFD3771(เวลาที่พม่าช้ากว่าประเทศไทย30นาที)

11.25 น.เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ เม็งกะลาดง เมืองย่างกุ้ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษอาหารไทย)

ก่อนนำท่านออกเดินทางสู่เมืองสิเรียม อยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เดินทางถึงสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง นำท่านชมเจดีย์กลางน้ำ หรือพระเจดีย์เยเลพญา (KYAUK - TAN) บนเกาะกลางน้ำ ที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม นมัสการบูชาหลวงพ่อสมปราถนา บูชาพระอุปคุต ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะสามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวใหญ่นับร้อยๆตัวที่ว่ายวนเวียนให้ท่านได้เห็นคลีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ
เดินทางชมพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือพระตาหวานเป็น พระนอนปางพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุดและมีความงดงามที่สุดของประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิตมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะรวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริงและเมื่อเดินมายังปลายสุด พระบาทของพระนอนองค์นี้ ตรงที่พระบาทมีภาพวาดเป็นมิ่งมงคลสูงสุด เพราะประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักร ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาทและล้อมด้วย รูปมงคล 108 ประการ ด้านหน้าวัดก็จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย ต่อด้วยเจดีย์โปตาทาวน์สร้างโดยทหารพันนายเพื่อบรรจุพระ บรมธาตุที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป ได้นำมาเมื่อ 2,000 ปีก่อน ในปี 2486 เจดีย์แห่งนี้ถูกระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ากลางองค์จึงพบโกศทองคำบรรจุพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุอีก2องค์และพบพระพุทธรูปทองเงินสำริด700องค์ และจารึกดินเผาภาษาบาลี และตัวหนังสือพราหมณ์อินเดียทางใต้ต้นแบบภาษาพม่า ภายในเจดีย์ที่ประดับด้วยกระเบื้องสีสันงดงามและมีมุมสำหรับฝึกสมาธิหลายจุด ในองค์พระเจดีย์นมัสการเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและ    ชาวไทยที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล และเข้า นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ในยามเย็นสามารถชมได้2บรรยากาศ เป็นพระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่ามีอายุมากกว่า 2500 ปีเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ8เส้นของพระพุทธเจ้าองค์พระเจดีย์ สร้างด้วยทองคำหนัก 2 ตัน ประดับด้วยเพชร 5,548 เม็ดรวมถึงทับทิมขนาดเท่าไข่ไก่บนยอดเจดีย์(มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืน ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่าและชาวต่างชาติมากมายพากันเที่ยวชมและนมัสการทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย

ค่ำ บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ณ ภัตตาคารการเวกพร้อมโชว์พื้นเมือง เข้าที่พักที่ YANGON HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สอง หงสาวดี-วัดไจ้ปุ่น-เจดีย์ชะเวมอร์ดาร์-พระธาตุอินทร์แขวน

07.00. บริการอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรมและจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวน(เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าใบเล็กสำหรับเสื้อผ้า1ชุดหรือเท่าที่จำเป็น ใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม)ออกเดินทางสู่เมืองหงสาวดีระหว่างทางนำคณะชมวัดไจ๊ปุ่นที่ พระเจ้าธรรมเจดีย์ทรงสร้างขึ้นในปี1476 พระเจดีย์ก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางมีพระพุทธรูปนั่งสูง30เมตร ประดิษฐานอยู่4ทิศทิศแทนองค์สมเด็จพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า(ผินพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ)กับพระพุทธเจ้าในอดีตสามพระองค์คือพระโกนาคมน์ ทิศใต้)พระกกุสันธะ(ทิศตะวันออก)และพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ(ทิศตะวันตก)องค์ หลังนี้ชำรุดผุพังไปมากจากแผ่นดินไหวในปี 1930 ตำนานเล่าว่าสร้างโดยสี่สาวพี่น้องที่อุทิศตนให้กับพระพุทธศาสนาสร้างพระ พุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะกับบุรุษเพศ เชื่อกันว่าหากคนใดคนหนึ่งแต่งงาน พระพุทธรูปก็จะพังลง…

11.00 น.ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวเจ้าแด่พระสงฆ์กว่า300รูปณวัดไผ่ล้อม

12.00น.บริการอาหารกลางวันณภัตตาคารเจ้าสัว(เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำ)หลังอาหารนำท่านนมัสการเจดีย์ชเวมอดอร์หรือพระธาตุมุเตา(1ใน5สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยัน ความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านานหลังจากนั้นนำ ท่านออกเดินทางสู่พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาที(ต้องเปลี่ยน เป็นรถท้องถิ่น)หลังจากนั้นหยุดเปลี่ยนรถเป็นเสลี่ยงจากนี้ขึ้นไปอีก ประมาณ30นาทีลักษณะเสลี่ยงเป็นเก้าอี้ผ้าใบผูกกับไม้ไผ่ขนาดใหญ่2ลำหามด้วย คน4คน(ข้างหน้า2ข้างหลัง2คน)ถึงที่พักโรงแรมไจ้ทีโยเป็นเมื่อถึงยอดดอยแล้วพาท่านเดินต่อไปยังองค์พระธาตุอินทร์แขวนเชิญท่านไปนมัสการพระธาตุตามอัธยาศัยบริเวณพระธาติอินทร์แขวน ก้อนหินทองซึ่งเป็นเจดีย์ขนาดเล็กสูง 5.5 เมตร ตั้งอยู่บนก้อนศิลาใหญ่ปิดทองที่วางหมิ่นเหม่อยู่บนหน้าผาซึ่งถือว่าเป็น สิ่งมหัศจรรย์ โดยเชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญ พร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน สำหรับท่านที่ต้องการนมัสการกลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลมหรือผ้าห่มผ้าพันคอเบาะรองนั่งเนื่อง จากบริเวณพื้นที่นั้นมีความเย็นมาก พระเจดีย์องค์นี้เปิดตลอดคืนแต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษจะเปิดถึง เวลา 22.00 .

ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำหลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยพักที่KYAIKHTOHOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สาม  พระไฝเลื่อน-พระมหามัยมุนี-พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง-ย่างกุ้ง-ชมช้างเผือก-วัดพระหยก

06.00 . รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรมและจัดเก็บสัมภาระเพื่อเดินทางกลับ

07.30น   ออก เดินทางกลับพร้อมนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดีนำท่านเดินทางสู่กรุงหงสาวดี จากนั้นนำท่านเที่ยว เมืองบะโค หรือหงสาวดี เมืองหลวงเก่าแก่ของอาณาจักรมอญโบราณที่มีอายุมากกว่า 400 ปี และสัมผัสชีวิตชาวเมืองหงสาวดี ชมพระไฝเลื่อนความอัศจรรย์ขององค์พระที่มีไฝอยู่ตรงขมับขององค์พระที่ไม่สามารถปิดทองได้หลังจากนั้นเดินข้ามฟากไปกราบพระพระมหามัยมุนีจำลอง ที่จำลองมาจากเมืองมันฑะเลไว้ให้พุทธสาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือบริเวณที่เคยเป็นพระราชวังของพระเจ้าบุเรงนองซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการขุดค้นฐานของพระราชวังแล้วก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยพระเจ้าบุเรงนอง

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(เมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำ)หลังอาหารนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตเลียงหรือพระยิ้มหวานกราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญในปีพ.2524ซึ่ง เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของพม่า อีกทั้งท่านสมารถที่จะเลือกหาเครื่องไม้แกะสลักที่มีให้เลือกมากมายตลอดสอง ข้างทางแล้วมุ่งหน้าสู่กรุงย่างกุ้งนำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของช้างเผือกที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันและนมัสการพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหยกขาวหรือพระหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดในพม่าที่มีด้านหลังเป็นเงาของพระสิวลีอย่างน่าอัศจรรย์

เย็น     บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)พักที่YANGON HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ เจดีย์ซูเลย์-พระธาตุเขี้วแก้ว-วัดบารมี-เจดีย์กาบาเอ-สก๊อตมาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

07.00 . บริการอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสการะพระเขี้ยวแก้วจำลอง ที่จำลองจากพระเขี้ยวแก้วที่อยู่ประเทศจีนเมื่อครั้งอันเชิญมา ผ่านชมเจดีย์ซูเลย์ ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมกลางเมืองย่างกุ้งสร้างในสมัยที่อังกฤษยังปกครองพม่าอยู่...จากนั้นนำท่านนมัสการพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ เจดีย์กาบาเอ เจดีย์ทรงกลมมีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางวัดได้เท่ากันคือ34เมตรสร้างโดยนายอูนุนายกรัฐมนตรีคนแรกของพม่าเพื่อใช้เป็นสถานที่ชำรพระไตรปิฎกครั้งที่ 6 ใน ช่วงระหว่างปี 2497-2499 และเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่โลก นำคณะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุ ครอบเศียรปรกเกล้าเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตที่วัดบารมี

เที่ยง  บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร(เมนูพิเศษ!กุ้งมังกรตัวใหญ่-เป็ดปักกิ่ง)หลังรับประทานอาหารนำท่านเลือกซื้อสินค้าที่“สก๊อตมาร์เก็ต” (SCOTT MARKET)ซึ่ง สร้างโดยชาวสก๊อตสมัยเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ท่านจะสามารถซื้อหาของที่ระลึกพื้นเมืองได้มากมายในราคาถูกเช่น ไม้ และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน  ออกเดินทางสู่สนามบิน

15.00 น. เข้าเช็คอิน 16.30 น.ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ (8M331)

18.15 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 

อัตราค่าบริการท่านละ20,700 บาท

แถมกระเป๋าอเนกประสงค์อุ้มรักทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

1.ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

2.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

3.รถโค้ชตลอดเส้นทางตามที่ระบุในรายการ

4.ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศพม่า ( สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย )

5.ค่าใช่จ่ายของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

6.ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

7.ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุไม่เกิน 100,000บาท/ท่าน(ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

8.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางดังกล่าว เป็นการจ่ายแบบเหมาขาด ฉะนั้นท่านที่มิได้ใช้บริการตามรายการที่ระบุไว้ เช่น

  ค่าอาหารบางมื้อ ค่านำเที่ยวสถานที่ หรือค่าโรงแรม ฯลฯ จะนำมาหักค่าบริการคืนไม่ได้

9.อัตราค่าจัดการเดินทางดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเมื่อมีเปลี่ยนแปลงของ

ราคาค่าตั๋วเครื่องบินค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง,ค่าที่พักและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ(1USD/ 31.5บาท) เป็นต้น

10.ค่าเสลี่ยง 800 บาท/ท่าน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว

2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

3.ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 15 กิโลกรัม

4.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ จ่าย 3%.ในกรณีต้องการใบเสร็จ

5.ค่าทิปคนแบกเสลี่ยง

6.ค่าทิปไกด์มพนักงานบริการและพนักงานขับรถ วันละ2,000จ๊าต

การสำรองที่นั่ง

 -  หนังสือเดินทาง (PASS PORT)พร้อมรูปถ่ายสีหน้าตรง2นิ้วพื้นสีขาวถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนส่งก่อนเดินทาง30วัน

 -  เงินมัดจำล่วงหน้า 5,000บาท และจ่ายส่วนที่เหลือ ก่อนวันดินทางอย่างน้อย 15 วัน

โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง

 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-2-05363-4

 ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4

 ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-45730-0

หมายเหตุรายการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของคณะเดินทางเป็นสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การเมือง และสายการบิน และราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน

 อกสารการทำวีซ่า

­ พาสปอร์ต มีอายุเดินทางมากกว่า  6 เดือนนับจากวันเดินทาง          

 รูปถ่ายสี 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นขาวหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน

­ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตส่งเอกสารก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ หากท่านส่งเอกสาร ล่าช้าภายหลังจากการทำการยื่นวีซ่าคือหลัง10วัน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าทำวีซ่าด่วน1วัน เพิ่ม 1,100 บาท

 

โปรแกรมอื่นๆ

ทัวร์พม่าสักการะ5สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่าFD (834) นครเขมรัฐ(เชียงตุง)และเขตพิเศษที่ 4 เมืองลา (1685) ทัวร์เที่ยวพม่า แอร์เอเซีย 4 วัน (FD) (4990)
ทัวร์พม่า มัณฑเลย์ (1998)