ทัวร์สิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง จีน

ทัวร์สิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง โชว์พาราณสี โชว์นกยูง การแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ

ทัวร์สิบสองปันนา เมืองเชียงรุ้ง โชว์พาราณสี โชว์นกยูง การแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ

ทัวร์สิบสองปันนา เชียงรุ้ง ชมโชว์พาราณสี โชว์นกยูง โชว์ชนเผ่าพื้นเมือง หมู่บ้านไทลื้อ เข้าด่านเชียงของ ไปรถกลับรถ 4วัน3คืน

เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เมืองเชียงรุ้ง โชว์พาราณสี โชว์นกยูง การแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ

เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) เมืองเชียงรุ้ง โชว์พาราณสี โชว์นกยูง การแสดงพื้นเมืองชมชาวเขาเผ่าไอนี(อีก้อ) วัดหลวงเมืองลื้อ

ทัวร์สิบสองปันนา ไปเครื่องกลับเครื่อง โดยสายการบินRuili Airlines บินทุกวัน พุธ,ศุกร์,อาทิตย์ 3วัน2คืน