ทัวร์จีน

เชียงราย สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน (เครื่องบิน)
เชียงราย สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน (เครื่องบิน)

เชียงราย สิบสองปันนา 5 วัน 4 คืน (เครื่องบิน) เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง สั

เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน
เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน

เชียงราย สิบสองปันนา 6 วัน 5 คืน เชียงราย ลาว ห้วยทราย หลวงน้ำทา - จีน เชียงรุ่ง สิบสองปันนา ขอแนะนำโปรแกรมทัวร์เส้นทางสายใหม่ ต้อนรับเส้นทาง R3A กรุงเทพฯ-สิบสองปันนา-คุนหมิง สัมผัสวิถีชีวิต