ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน เว้ –ดานัง –ฮอยอัน

วันที่หนึ่ง  :  ดานัง –เว้ (ระยะทาง 100 km )
12.35น......... รับคณะที่สนามบิน Da Nang ณ นครดานัง จากนั้นเดินทางไปเมืองเว้ 
  (กรณีอยากได้อาหารเที่ยงบวกเพิ่ม 180 บาท ) ตามเส้นทางหมายเลข 1A ที่เรียบตามชายฝั่งทะเลตะวันตก คณะจะได้รอดอุโมงค์  Hai Van ที่มีความยิ่งใหญ่ อลังการเป็นงานก่อสร้างแห่งความภาคภูมิใจของวิศวกร กรรมกรชาวเวียดนาม ท่านจะได้ชมและบันทึกภาพของอุโมงค์ทางบกที่มีความยาว 6280 เมตรพาลอดภูเขาหายเวิน  คณะจะได้ผ่านทะเลสาบ Tarm Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา จำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล  Lang   Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวยงามที่สุดในโลกเป็นพื้นที่เวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก (แวะชมขากลับ)
ระหว่าทาง  แวะพักผ่อนรับประทานกาแฟขึ้นชื่อของเวียดนามและชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเยื้อไม้ไผ่ซึ้งเป็นนวัตกรรมใหม่
  ของประเทศฝรั่งเศษที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มา กั่นหรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ
16.00น. เยี่ยมชมวันเทียนมู่เป็นศูนย์กลางทางพุทธนิกายมหายานที่มีอายุเก่าแก่นับเป็นหลายร้อยปีผ่านมา 
  จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ Phuoc Duyen ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ฝั่งซ้ายและขวามีศิลาจารึกและระฆังสำฤทธิ์ขนาดใหญ่หนักถึง2,000 กิโล นอกจากนั้นวัดแห่งนี้ยังมีสิ่งหนึ่งเก็บไว้ที่ความสำคัญทางประวัติและการเมืองของประเทศเวียดนามในยุคสงครามเป็นรถเก๋งคันสีฟ้าของอดีเจ้าอาวาสองค์ที่เคยเผาตัวกลางกรุงไซง่อล เพื่อประท้วงการบังคับให้ประชาชนไปนับถือศาสนาคริสต์และการฉ้อราษฏ์บังหลวงของรัฐบาลโงดินเยียม ปัจจุบันรถออสตินสีฟ้าคันนั้นได้ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้
18.00น.     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Cung Dinh (อาหารฮ่องเต้) 
จากนั้น นำคณะล่องเรือมังกรที่แม่น้ำหอมชมบรรยากาศและความเป็นอยู่สองฟากฝั่งพร้อมชมการแสดงดนตรี
  พระราชนิพนธ์ที่เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมจากสาวชาวเวียดนาม ถือได้ว่าเป็นการแสดงที่งดงาม และเป็นสิ่งที่เวลามาเที่ยวเมืองเว้ไม่ควรพลาด
20.00น.     พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Green Hue Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : พระราชวังไดโนย –ฮอยอัน – ดานัง (ระยะทาง 160 km )
07.00น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นบุ๊ฟเฟ่
  พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO  ประกาศให้ เป็นแหล่งมรดกโลกเป็นที่ประทับที่ทำการของระบบพระราชวงองค์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวังเหงียนที่มีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้นมาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ. 1802 จนถึง ค.ศ. 1945มีสถาปัตย์ที่สวยงาม ใหญ่โต อลังการเป็นอย่างยิ่งท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า “กิงถั่น “ ที่ทำการของพระองค์กับเสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักรพรรดิ “ไถหว่า“ และส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่า “ตื๋อกั๋มถั่น“
10.00น.     พาคณะไปชมสินค้า OTOP ที่ขึ้นชื่อของเมืองเว้ เช่น พวกขนมพื้นเมืองต่างๆ ชาฮ่องเต้ เหล้ายาดองฮ่องเต้ 
  สามารถซื้อเป็นของฝากให้เพื่อนฝูงคนที่รู้จักได้อย่างดี
  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร Lang Co ( seafood) และชมสินค้าผลิตมาจากไข่มุก
บ่าย ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมมีชื่อเสียงของเวียดนามอีกทีหนึ่ง เป็นเมืองที่มีประวัติ 300 กว่าปีผ่านมาแต่ก่อน
  ในช่วงศัตวรรษที่ 17 ถึงศัตวรรษที่ 19 เป็นเมืองท่าเรือที่มีความสำคัญอย่างมากของแถบอาเชี่ยน เป็นจุดที่กลุ่มค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ามีการเดินเรือจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นจีน เกาหลี ญี่ปุ่น นำสินค้าที่ขึ้นชื่อจากเมืองเขามารวมที่นี่เพื่อการพาณิชย์กับกลุ่มประเทศในแถบอาเซี่ยน ก็เลยบ้านเมืองในเมืองฮอยอันมีสถาปัตที่พิเศษ ไม่มีที่อื่นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นถนน บ้านที่อยู่อาศัย วัดวาอาราม สะพานต่างๆ มีการผสมผสานการออกแบบของสถาปัตยกรรมจากจีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ๚ล๚ มาด้วยกันอย่างลงตัวทุกครั้งที่คนไทยได้มาจะแวะมาเยี่ยมชม สถานที่แห่งนี้ และช็อปปิ้งสินค้านานาชนิด ที่มีหลากหลายให้เลือกซื้อ และนำไปเป็นของฝากที่ราคาถูกและมีคุณภาพ
18.00 น.    กลับไปรับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร N M ที่เมืองดานังเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 3 
  ของประเทศเวียดนามเป็นสิงคโปร์แห่งเวียดนาม เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในเวียดนามเป็นเมืองใหม่ที่ได้รับการปกครองโดยตรงพิเศษจากรัฐบาลเวียดนามเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดในยามค่ำคืนมนเวียดนามมีชายหาดชื่อ Mi Khe ที่สวยงามอันดับ 6 ของโลก มีสะพานหมุนในช่วงเวลา24.00 น. ทุกวัน พิเศษมีสะพานมังกรที่มีการพ่นไฟและพ่นน้ำจากปากมังกรในช่วงเวลา 21.00 น. ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
19.00น. พักผ่อนท่องราตรีตามอัธยาศัย ณ โรงแรม Lang Phap Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : วัดหลินอื๋ง – ตลาดฮาน – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน
07.00น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเป็นบุ๊ฟเฟ่
08.00น.   นำท่านชมวัด Linh Ung เป็นวัดศาสนาพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่อลังการที่สุดในเวียดนามกลางมีรูปเจ้าแม่
  กวนอิมองค์ที่มีความสูงมากที่สุดในเวียดนาม 67 เมตรเท่ากับตึก 30 ชั้น ตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีชื่อแปลเป็นภาษาไทยคือสมหวังก็ถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งหนึ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานในประเทศเวียดนาม
09.00น.   นำท่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ในตัวเมืองดานังที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
  ในงานฝีมือการแกะสลักหินอ่อนหินหยกท่านสามารถบันทึกภาพหรือซื้องานแกะสลักเหล่านี้เพื่อเอากลับไปเป็นของฝากหรือซื้อกลับไปเป็นของประดับในบ้าน
10.00น.    ช็อปปิ้งตลาดฮานติดแม่น้ำฮานเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดของนครดานังเป็นแหล่งช็อปปิ้งสำหรับนักท่องเที่ยว
  เมืองดานังซึ่งมีของขายหลากหลายชนิดท่านสามารถเลือกของฝากที่เป็นขนมพื้นเมือง ชา กาแฟ ของทะเลแห้ง ของใช้ส่วนตัว และต่อราคาได้อย่างสนุกสนานได้เลยทีเดียว
11.30น.     ได้เวลาอันสมควรส่งคณะไปที่สนามบิน  Da Nang International
  ................................................................
                        
      อัตราค่าบริการ
 

จำนวนลูกค้า

6-9 คน

10-14 คน

15-19คน

20-24คน

25-29 คน

30-34 คน

35-39 คน

40-44 คน

  นอน 3 ดาว

5,300

4,500

4,300

3,900

3,800

3,700

3,650

3,600

 นอน 4 ดาว

5,600

4,900

4,600

4,400

4,300

4,200

4,150

4,100

 
        * * อัตราค่าบริการรวม **
  1. ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว) 
  2. ค่าอาหารตามรายการระบุ /  ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ 
  3. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
   ** อัตราค่าบริการไม่รวม **
   1.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
  2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3%  
  4. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาทตลอดการเดินทาง
   ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 500 บาทตลอดการเดินทาง 
    ** เงื่อนไขในการจอง **
    1. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ  เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
   โอนเข้าบัญชี นายณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทรง 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยช่องเม็กบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 896-205363-4
  ธนาคารกรุงไทย สาขาโขงเจียม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 338-0-17263-4
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 361-2-55691-0 
  ธนาคารกรุงศรี  สาขาพิบูลมังสาหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่081-1-67098-2 
  แล้วแฟ็กซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯFex.045476199 หรือ Email: aumlucktour@hotmail.co.th
   
   
   

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง 3 มรดกโลก 3 ความงามที่แตกต่าง โปรแกรม 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนามกลาง เข้าทางมุกดาหาร เที่ยวเวียดนามกลาง เว้..พระราชวังโบราณ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ตลาดดองบา ดานัง..หมู่บ้านหินอ่อน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ ฮอยอัน..เมืองมรดกโลก ถ้ำฟองยา..ปฏิมากรรมธรรมชาติที่ยังมีชีวิต

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน  เริ่มนครพนม

ทัวร์เวียดนามกลาง ครบสูตร เต็มโปรแกรม 5วัน 4 คืน เริ่มนครพนม

ที่ยวเวียดนามกลาง 3มรดกโลก ครบสูตร สุดค้ม เต็มโปรแกรม ราคาถูก 5วัน4คืน เริ่ม จ.นครพนม เว้ ดานัง ฮอยอัน นั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ ถ้ำฟองยามรดกโลกแห่งที่ 5

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้เส้นทางใหม่เข้าด่านช่องเม็ก 4วัน3คืน แจ่มๆ

ทัวร์เวียดนามกลาง + ทัวร์ลาวใต้ เส้นทางใหม่ เที่ยวสนุกเต็มอิ่ม ลาวใต้ เวียดนามกลาง ครบรส สุดยอดน้ำตก ที่ลาวใต้ ท่ามกลางขุนเขา เมืองมรกโลกอันสวยงามที่เวียดนามกลาง

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก ไปรถกลับรถ 6 วัน3คืนเริ่ม กทม.

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้.วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม,เมืองดานัง..เมืองท่าอันดับสี่,ฮอยอัน..เมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น,วัดเทียนหมู่,ช็อบปิ้งแบบจุใจที่..ตลาดดองบา

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

ทัวร์เวียดนามกลางราคาถูก โปรแกรมสั้น 3 วัน 2 คืนเริ่มจากมุกดาหาร

เที่ยวเวียดนามกลาง พระราชวังเว้ วังต้องห้ามของราชวงศ์เหวี๋ยนราชวงศ์สุดท้ายของ เวียดนาม เมืองดานัง เมืองท่าอันดับสี่ ฮอยอันเมืองโบราณที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น วัดเทียนหมู่ ช็อบปิ้งแบบจุใจที่ ตลาดดองบา เหมาะสำหรับผู้มีเวลาน้อย

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก สุดยอด!!!นั่งกระเช้าบานนา เริ่มที่มุกดาหาร 4 วัน 3 คืน

เที่ยวเวียดนามกลางราคาถูก เว้ ดานัง ฮอยอัน พระราชวังดายโน้ย วัดเทียนมู่ ขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่สูงที่สุดในเวียดนาม เที่ยวภูเขาบานนาบรรยากาศแบบสวิสฯกับราคาประหยัดโดนใจ พิเศษ!เมนูอาหารทะเล สนุกสนานกับเคื่องเล่นต่างๆมากมาย

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน PG

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนบิน PGฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น อิ่มอร่อยกับภัตตาคารบนบาน่าฮิลล์ และ สลัดกุ้งมังกรโต๊ะละ 1 ตัว

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก โดยรถบัสปรับอากาศจาก กทม. ราคาเพียง 8,400 บาท

เที่ยวเวียดนามกลาง ครบสูตรสุดคุ้มกับ 2 มรดกโลก สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิมสูงที่สุดในเวียดนามสุดยอดนั่งกระเช้าบาน่าฮิลล์ 07-12 กรกฎาคม 11 - 16 สิงหาคม 60

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน เวียดนาม...บูทิค บินไปกับบางกอกแอร์เวย์ เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุด นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงดานังโดย Bangkok Airway 3วัน 2 คืน

ทัวร์เวียดนามกลางโดยเครื่องบิน บินตรงสู่มหานครดานัง โดยสายการบิน Bangkok Airway 3วัน 2 คืน เว้-ดานัง - ฮอยอัน ชมพระราชวังดายโน้ย เมืองโบราณฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง หมู่บ้านหินอ่อน